"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 78 + 79           Năm 2019 Ngày 26 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2019 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2019 Quyết định số 4586/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về Quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
16-12-2019 Quyết định số 4671/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019. 19
18-12-2019 Quyết định số 4724/QĐ-UBND về việc quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
23-12-2019 Quyết định số 4800/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2030. 24
29-11-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2020. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2019 Quyết định số 4331/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 51
25-11-2019 Quyết định số 4385/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 57
28-11-2019 Quyết định số 4439/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 62
10-12-2019 Quyết định số 4607/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dịch vụ du lịch khác, lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định. 66
12-12-2019 Quyết định số 4635/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. 75
16-12-2019 Quyết định số 4675/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn. 87
17-12-2019 Quyết định số 4710/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 89
18-12-2019 Quyết định số 4729/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. 96
20-12-2019 Quyết định số 4769/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài (Điểm số 1) tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát. 113
20-12-2019 Quyết định số 4783/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thôn Chánh Lý, xã Cát Tường, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường trục Khu kinh tế nối dài (đoạn Km4+00-Km18+500). 117
24,088,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner