"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2019 Ngày 14 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2019 Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018. 06
23-01-2019 Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh). 08
24-01-2019 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 13
28-01-2019 Quyết định số 316/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2019 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phân khai nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019. 31
18-01-2019 Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2018. 39
24-01-2019 Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019. 59
25-01-2019 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2013 - 2017) trên địa bàn tỉnh. 77
25-01-2019 Quyết định số 290/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phạm vi tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát. 85
25-01-2019 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2019. 92
28-01-2019 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc thu hồi đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý. 98
31-01-2019 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018 - 2023. 105
31-01-2019 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định. 107
31-01-2019 Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. 110
25-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. 116
24,143,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner