"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2019 Ngày 12 tháng 3 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2019 Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện An Lão. 06
15-02-2019 Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã An Nhơn. 14
15-02-2019 Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hoài Ân. 21
18-02-2019 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuy Phước. 31
18-02-2019 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tây Sơn. 41
21-02-2019 Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Du lịch tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. 50
22-02-2019 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết các dự án năm 2019 từ Quỹ phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất. 61
25-02-2019 Quyết định số 561/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 64
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2019 Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển xây dựng Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 69
01-02-2019 Quyết định số 407/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định. 72
12-02-2019 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền lần thứ VII - Bình Định năm 2019. 75
15-02-2019 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. 87
19-02-2019 Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân thiếu đói do mưa lũ tháng 12/2018. 92
21-02-2019 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố. 94
28-02-2019 Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 97
01-03-2019 Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 106
01-03-2019 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 112
24,144,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner