"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2019 Ngày 10 tháng 6 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-05-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2019 Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019. 07
23-05-2019 Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư thị trấn Diêu Trì. 09
24-05-2019 Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và Chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12
28-05-2019 Quyết định số 1801/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
28-05-2019 Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng lộng và vùng ben bờ của tỉnh Bình Định. 25
30-05-2019 Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất Ban Quản lý cảng cá Bình Định khi thực hiện cổ phần hóa. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2019 Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 30
16-05-2019 Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
23-05-2019 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 43
24-05-2019 Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - New Zealand tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 47
24-05-2019 Quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - New Zealand tỉnh Bình Định. 49
24-05-2019 Quyết định số 1743/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 60
24-05-2019 Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia dụng và y tế, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 68
24-05-2019 Quyết định số 1745/QĐ-UBND vè việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 74
24-05-2019 Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Bình Định. 85
29-05-2019 Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2019, hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 107
31-05-2019 Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ năm 2019. 112
05-06-2019 Quyết định số 1877/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia tỉnh Bình Định năm 2019”. 118
24,144,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner