"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2019 Ngày 05 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
11-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019. 07
11-07-2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 32
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 35
19-07-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 37
19-07-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung giai giai đoạn 2021 - 2025. 39
19-07-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 47
19-07-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 49
19-07-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 51
19-07-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 53
19-07-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND  Ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. 56
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 65
11-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định. 74
11-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất năm 2019 sang mục đích khác. 94
11-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và cơ chế tài chính hỗ trợ ngân sách tỉnh. 96
11-07-2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 98
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2019 Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2019 (cập nhật Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020). 102
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2019 Quyết định số 2233/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bình Đình. 104
29-07-2019 Quyết định số 2597/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT639 đoạn Cát Tiến – Đề Gi. 116
24,185,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner