"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2019 Ngày 20 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
19-07-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
19-07-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 17
19-07-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
19-07-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ban hành Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân. 24
19-07-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. 33
19-07-2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo. 43
19-07-2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2019 Quyết định số 2649/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Hội nghị điển hình tiêu biểu các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh năm 2020. 56
01-08-2019 Quyết định số 2666/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 65
09-08-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 70
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2019 Quyết định số 2505/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi thù lao và dự toán kinh phí hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định năm 2018, 2019. 78
31-07-2019 Quyết định số 2643/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 81
31-07-2019 Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 91
02-08-2019 Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035. 96
02-08-2019 Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Du lịch núi Xuân Vân, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (Phân Khu A). 106
17-07-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND  về việc Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 111
02-08-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 116
24,111,902 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner