"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61 + 62           Năm 2019 Ngày 17 tháng 9 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành. 03
29-08-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư có thang máy trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07
05-09-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2019 Quyết định số 3110/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 44 -KH/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. 19
23-08-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2019 Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. 38
27-08-2019 Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thí điểm phát triển du lịch tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. 44
29-08-2019 Quyết định số 3089/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bình Định” năm 2019. 78
30-08-2019 Quyết định số 3093/QĐ-UBND về việc thu hồi đối với nhà, đất của cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý. 99
04-09-2019 Quyết định số 3166/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 102
05-09-2019 Quyết định số 3172/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu. 110
09-09-2019 Quyết định số 3226/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhà, đất về địa phương để quản lý, xử lý. 117
24,074,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner