"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2019 Ngày 10 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2019 Quyết định số 3258/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh. 04
13-09-2019 Quyết định số 3289/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 10
13-09-2019 Quyết định số 3293/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và phân loại đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 17
26-09-2019 Quyết định số 3450/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 của huyện Hoài Nhơn. 30
26-09-2019 Quyết định số 3451/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). 32
30-09-2019 Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
01-10-2019 Quyết định số 3521/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2019 Quyết định số 3167/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 74
09-09-2019 Quyết định số 3221/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất (có giá trị thương mại cao) để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 84
11-09-2019 Quyết định số 3246/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ tạm ứng và số lần tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 86
18-09-2019 Quyết định số 3345/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế (giai đoạn 2019 - 2020) ". 87
19-09-2019 Quyết định số 3363/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Dự án Xây dựng mô hình thí điểm truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cấp xã của Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. 89
23-09-2019 Quyết định số 3407/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Đề án: Sửa chữa, bảo trì và xử lý các cầu yếu nhằm đảm bảo đồng bộ tải trọng trên các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2019 - 2025. 91
24-09-2019 Quyết định số 3415/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để làm cơ sở tính toán bồi thường, GPMB đối với dự án Khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. 93
24-09-2019 Quyết định số 3416/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính toán bồi thường, GPMB đối với dự án Khu cải táng phục vụ dự án Becamex Bình Định trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. 95
02-10-2019 Quyết định số 3546/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. 97
03-10-2019 Quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh. 100
24,105,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner