"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2020 Ngày 17 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2019 Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
13-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô. 11
16-01-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh. 13
22-01-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2020 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2019. 17
10-01-2020 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020. 32
22-01-2020 Quyết định số 263/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 40
30-01-2020 Quyết định số 280/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 56
03-02-2020 Quyết định số 292/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 77
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2020 Quyết định số 193/QĐ-UBND ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. 82
20-01-2020 Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Chi nhánh NHCSXH năm 2020 cho Phòng Giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố. 87
22-01-2020 Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông thôn mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 90
05-02-2020 Quyết định số 324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các công trình để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành. 96
06-02-2020 Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 101
06-02-2020 Quyết định số 336/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến trồng cây ăn quả và các loại cây dược liệu, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn. 106
07-02-2020 Quyết định số 355/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Quỹ đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. 110
07-02-2020 Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn năm 2020 - 2022. 114
10-02-2020 Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, quy mô đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình trường học thuộc chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của tỉnh Bình Định năm 2020. 116
24,141,086 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner