"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2020 Ngày 02 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2019 Nghị quyết số 34/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 04
13-12-2019 Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
13-12-2019 Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 15
13-12-2019 Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 17
13-12-2019 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm C. 19
13-12-2019 Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2025. 21
13-12-2019 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2035. 24
13-12-2019 Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 32
13-12-2019 Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 41
13-12-2019 Nghị quyết số 50/2019/NQ-HĐND phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 43
13-12-2019 Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định. 52
13-12-2019 Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 56
13-12-2019 Nghị quyết số 56/2019/NQ-HĐND đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019. 58
13-12-2019 Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019. 64
13-12-2019 Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019. 70
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 76
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư công một số nội dung các dự án nhóm B có sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020. 89
13-12-2019 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định. 91
13-12-2019 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác. 106
13-12-2019 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về chủ trương thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 113
13-12-2019 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 117
24,129,920 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner