"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2020 Ngày 07 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2019 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
13-12-2019 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
17-12-2019 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
17-12-2019 Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. 32
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. 41
13-12-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 69
13-12-2019 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng lao động hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 của Chính phủ. 109
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2019 Quyết định số 4649/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 111
24,131,287 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner