"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2020 Ngày 13 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2019 Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2019 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2020. 46
18-12-2019 Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND bổ sung Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Thanh huyện Hoài Nhơn của Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đến năm 2020. 51
19-12-2019 Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 55
19-12-2019 Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 66
19-12-2019 Quyết định số 72/2019/QĐ-UBND về việc cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025. 68
20-12-2019 Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND về việc Đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 71
21-12-2019 Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2035. 73
25-12-2019 Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019. 81
25-12-2019 Quyết định số 77/2019/QĐ-UBND  về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019. 85
25-12-2019 Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019. 89
26-12-2019 Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND về việc Quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 93
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2019 Quyết định số 4849/QĐ-UBND ban hành mức hỗ trợ xuất bản, phổ biến tác phẩm và tặng thưởng về văn học nghệ thuật cho văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định 02 năm 2019 - 2020 ". 95
27-12-2019 Quyết định số 4901/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật nhiệm kỳ 2019 - 2024. 99
30-12-2019 Quyết định số 4955/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020. 101
24,130,141 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner