Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 01-01
10 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 01-01
4 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 05-01
9 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 12-01
22 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-01
29 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 20-01
1 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 25-01
8 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 25-01
9 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 10-02
16 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 28-02
15 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 12-3
10 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 20-3
10 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 11-4
13 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 18-4
6 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 25-4
21 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 14-5
15 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 30-5
20 văn bản
 
Số 35  ngày 18-6
11 văn bản
 
Số 36  ngày 30-6
9 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 10-7
21 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 20-7
24 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 30-7
7 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 30-7
11 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 03-8
5 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 06-8
25 văn bản
 
Số 49  ngày 21-8
10 văn bản
 
Số 50  ngày 07-9
13 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 20-9
19 văn bản
 
Số 53  ngày 28-9
9 văn bản
 
Số 54 + 55  ngày 10-10
20 văn bản
 
Số 56 + 57  ngày 23-10
14 văn bản
 
Số 58 + 59  ngày 30-10
7 văn bản
 
Số 60 + 61  ngày 17-11
14 văn bản
 
Số 62 + 63  ngày 25-11
7 văn bản
 
Số 64 + 65  ngày 30-11
10 văn bản
 
Số 66 + 67  ngày 10-12
13 văn bản
 
Số 68 + 69  ngày 25-12
20 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

487 văn bản gồm 85 văn bản quy phạm pháp luật và 402 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
92 văn bản
 
Tháng 02-2015
31 văn bản
 
Tháng 3-2015
20 văn bản
 
Tháng 4-2015
40 văn bản
 
Tháng 5-2015
35 văn bản
 
Tháng 6-2015
20 văn bản
 
Tháng 7-2015
63 văn bản
 
Tháng 8-2015
40 văn bản
 
Tháng 9-2015
41 văn bản
 
Tháng 10-2015
41 văn bản
 
Tháng 11-2015
31 văn bản
 
Tháng 12-2015
33 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
27 văn bản
 
UBND tỉnh
180 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
269 văn bản
 
TTCB
1 văn bản
 
HĐND huyện Tây Sơn
10 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
11 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
12 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
156 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức
51 văn bản
 
Công nghiệp
16 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
90 văn bản
 
Đầu tư
29 văn bản
 
Doanh nghiệp
8 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
22 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
13 văn bản
 
Hành chính
319 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
23 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
105 văn bản
 
Lâm nghiệp
11 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
6 văn bản
 
Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại
8 văn bản
 
Nhà ở
16 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
88 văn bản
 
Quốc phòng -Biên giới
2 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
40 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
47 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
55 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
10 văn bản
 
Thủ tục hành chính
19 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
33 văn bản
 
Thương mại
8 văn bản
 
Tư pháp
33 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
18 văn bản
 
Y tế
22 văn bản
 
 
24,140,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner