Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 06-01
9 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 09-01
12 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 10-01
13 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 12-01
17 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 25-01
19 văn bản
 
Số 11  ngày 01-02
8 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 17-02
3 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 22-02
23 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 29-02
14 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 14-3
13 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 23-3
13 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 30-3
11 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 11-4
15 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 12-4
1 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 26-4
15 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 12-5
21 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 24-5
22 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 10-6
20 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 20-6
16 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 30-6
14 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 08-7
19 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 18-7
9 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 26-7
12 văn bản
 
Số 46  ngày 12-8
8 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 24-8
16 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 15-9
21 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 30-9
25 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 12-10
24 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 26-10
14 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 10-11
8 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 24-11
11 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 07-12
19 văn bản
 
Số 63 + 64  ngày 20-12
10 văn bản
 
Số 65 + 66  ngày 27-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

483 văn bản gồm 117 văn bản quy phạm pháp luật và 366 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
70 văn bản
 
Tháng 02-2016
48 văn bản
 
Tháng 3-2016
37 văn bản
 
Tháng 4-2016
31 văn bản
 
Tháng 5-2016
43 văn bản
 
Tháng 6-2016
50 văn bản
 
Tháng 7-2016
40 văn bản
 
Tháng 8-2016
24 văn bản
 
Tháng 9-2016
46 văn bản
 
Tháng 10-2016
38 văn bản
 
Tháng 11-2016
19 văn bản
 
Tháng 12-2016
37 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
41 văn bản
 
UBND tỉnh
190 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
247 văn bản
 
HĐND huyện Tây Sơn
5 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
14 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
13 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
78 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức
61 văn bản
 
Công nghiệp
14 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
33 văn bản
 
Đầu tư
11 văn bản
 
Doanh nghiệp
2 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
17 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
20 văn bản
 
Hành chính
71 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
16 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
30 văn bản
 
Lâm nghiệp
7 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
1 văn bản
 
Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại
2 văn bản
 
Nhà ở
4 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
65 văn bản
 
Quốc phòng -Biên giới
6 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
28 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
51 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
15 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
2 văn bản
 
Thủ tục hành chính
8 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
26 văn bản
 
Tư pháp
62 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
26 văn bản
 
Y tế
4 văn bản
 
 
24,105,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner