Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 03-01
11 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 05-01
6 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 06-01
6 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 11-01
8 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 12-01
13 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 16-01
4 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 20-01
14 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 10-02
8 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 21-02
11 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 09-3
15 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 17-3
13 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 30-3
16 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 12-4
10 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 17-4
10 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 20-4
9 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 26-4
10 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 18-5
15 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 26-5
12 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 13-6
18 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 26-6
19 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 30-6
24 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 14-7
11 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 28-7
14 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 01-8
18 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 04-8
4 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 15-8
23 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 28-8
18 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 14-9
12 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 26-9
9 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 10-10
19 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 25-10
7 văn bản
 
Số 63 + 64  ngày 10-11
19 văn bản
 
Số 65 + 66  ngày 23-11
17 văn bản
 
Số 67 + 68  ngày 18-12
25 văn bản
 
Số 69 + 70  ngày 28-12
13 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

461 văn bản gồm 126 văn bản quy phạm pháp luật và 335 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
62 văn bản
 
Tháng 02-2017
19 văn bản
 
Tháng 3-2017
44 văn bản
 
Tháng 4-2017
39 văn bản
 
Tháng 5-2017
27 văn bản
 
Tháng 6-2017
61 văn bản
 
Tháng 7-2017
25 văn bản
 
Tháng 8-2017
63 văn bản
 
Tháng 9-2017
21 văn bản
 
Tháng 10-2017
26 văn bản
 
Tháng 11-2017
36 văn bản
 
Tháng 12-2017
38 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
40 văn bản
 
UBND tỉnh
204 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
217 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
2 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
4 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
80 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức
40 văn bản
 
Công nghiệp
21 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
12 văn bản
 
Đầu tư
18 văn bản
 
Doanh nghiệp
3 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
11 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
15 văn bản
 
Hành chính
70 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
17 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
14 văn bản
 
Lâm nghiệp
6 văn bản
 
Ngoại giao - Kinh tế đối ngoại
1 văn bản
 
Nhà ở
9 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
38 văn bản
 
Quốc phòng -Biên giới
2 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
23 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
69 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
13 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
10 văn bản
 
Thủ tục hành chính
6 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
16 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tư pháp
51 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
33 văn bản
 
Y tế
18 văn bản
 
 
24,140,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner