Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-08-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-08-2008 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát về việc xác nhận kết quả bầu Phó Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-08-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát về việc cho ông Nguyễn Hữu Miên thôi làm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-08-2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát về việc cho bà Lê Thị Thùy Linh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. 
27-08-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. Dự kiến danh mục đầu tư phát triển năm 2009. 
27-08-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi Ngân sách huyện năm 2008. 
27-08-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 2007. 
27-08-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cát về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,088,578 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner