Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn ban hành: 86 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. 
20-12-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020. 
20-12-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020. 
20-12-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. 
05-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016. 
29-04-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 
29-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. 
29-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016. 
14-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2015 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. 
14-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 
14-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 
18-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc phê chuẩn định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn và dự toán kinh phí phục vụ các hoạt động của HĐND huyện năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách huyện năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
04-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về phê chuẩn phân bổ kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
24,140,747 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner