Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
12-07-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về việc cho thôi giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện. 
12-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý. 
12-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về việc thống nhất bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
12-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009. 
12-07-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về việc cho thôi giữ chức danh Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện. 
12-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
22-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 
22-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008. 
22-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,140,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner