Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 20-03-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định quy định việc sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
22-02-2007 Quyết định số 127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu chi tiết các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Dự án lớn thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2007. (từ trang 06 đến trang 19)
22-02-2007 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Thủy sản Bình Định. (từ trang 20 đến trang 28)
28-02-2007 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn năm 2007 của các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý. (từ trang 29 đến trang 30)
05-03-2007 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ chỉ tiêu và kinh phí sự nghiệp đào tạo năm 2007. (từ trang 31 đến trang 36)
06-03-2007 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí chi trả tiền lương tăng thêm năm 2007 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý. (từ trang 37 đến trang 39)
09-03-2007 Quyết định số 152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chi phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 40 đến trang 42)
13-02-2007 Quyết định số 356/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quản bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Bình Định. (trang 43)
01-03-2007 Quyết định số 506/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Công trình: Khu công nghiệp Hòa Hội. (từ trang 44 đến trang 47)
05-03-2007 Quyết định số 515/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trong tỉnh. (từ trang 48 đến trang 99)
06-03-2007 Quyết định số 522/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kế hoạch thực hiện Đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục” và Đề án “ Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao dộng nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” năm 2007. (từ trang 100 đến trang 101)
06-03-2007 Quyết định số 523/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kế hoạch “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng” năm 2007. (từ trang 102 đến trang 103)
07-03-2007 Quyết định số 525/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt số lượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2007. (từ trang 104 đến trang 105)
24,089,863 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner