Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 34 + 35 xuất bản ngày 30-07-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định về các hoạt động văn hóa - thông tin và dịch vụ văn hóa. (từ trang 04 đến trang 11)
27-07-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. (từ trang 12 đến trang 14)
16-07-2007 Quyết định số 412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 15 đến trang 23)
16-07-2007 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án quy hoạch mạng lưới xe buýt tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 24 đến trang 29)
17-07-2007 Quyết định số 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. (từ trang 30 đến trang 47)
24-07-2007 Quyết định số 422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí tiền lương tăng thêm năm 2007 cho một số đơn vị hành chính, sự nghiệp tỉnh quản lý. (từ trang 48 đến trang 50)
24-07-2007 Quyết định số 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Bình Định năm 2007. (từ trang 51 đến trang 54)
25-07-2007 Quyết định số 427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Bình Định năm 2007. (từ trang 55 đến trang 63)
26-07-2007 Quyết định số 429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh. (từ trang 64 đến trang 68)
26-07-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn các dự án, công trình kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh. (từ trang 69 đến trang 71)
11-07-2007 Quyết định số 1563/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm dạy nghề Tây Sơn. (từ trang 72 đến trang 73)
13-07-2007 Quyết định số 1580/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của tỉnh. (từ trang 74 đến trang 82)
13-07-2007 Quyết định số 1592/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công trình: Khu Công nghiệp Long Mỹ giai đoạn II. (từ trang 83 đến trang 86)
13-07-2007 Quyết định số 1595/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển thương mại điện tử Bình Định giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 87 đến trang 91)
17-07-2007 Quyết định số 1609/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 công trình: Khu Du lịch sinh thái biển quốc tế Phương Mai. (từ trang 92 đến trang 97)
26-07-2007 Quyết định số 1682/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2007. (từ trang 98 đến trang 99)
26-07-2007 Quyết định số 1693/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phân bổ quỹ thi đua, khen thưởng năm 2007. (từ trang 100 đến trang 103)
24,168,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner