Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 10-08-2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 04 đến trang 07)
19-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. (từ trang 08 đến trang 12)
19-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước tỉnh Bình Định. (từ trang 13 đến trang 28)
19-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 35)
19-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giảm thủy lợi phí. (từ trang 36 đến trang 39)
19-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững. (từ trang 40 đến trang 46)
19-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 47 đến trang 57)
19-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. (từ trang 58 đến trang 62)
19-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 63 đến trang 68)
19-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đặt tên đường Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. (từ trang 69 đến trang 77)
19-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn. (từ trang 78 đến trang 79)
19-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ trình độ cao tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 86)
19-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Kiện toàn mạng lưới thú y thủy sản và khuyến ngư cơ sở. (từ trang 87 đến trang 92)
19-07-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 93 đến trang 96)
19-07-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương thực hiện trình tự các bước đưa Huyện An Nhơn lên thị xã. (từ trang 97 đến trang 98)
19-07-2007 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2007. (từ trang 99 đến trang 100)
19-07-2007 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 101 đến trang 102)
19-07-2007 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 103 đến trang 104)
24,097,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner