Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 10-10-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 21)
29-09-2008 Quyết định số 540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. (từ trang 22 đến trang 35)
02-10-2008 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 12, Điều 5, Quy chế xét tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh. (trang 36)
02-10-2008 Quyết định số 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chuyển loại công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 45)
02-10-2008 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008của Ban Bí thư Trung ương Đảng. (từ trang 46 đến trang 53)
08-10-2008 Quyết định số 554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2008. (từ trang 54 đến trang 55)
17-09-2008 Quyết định số 1980/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ tiêu và kinh phí cử tuyển năm 2008 tỉnh Bình Định. (từ trang 56 đến trang 57)
22-09-2008 Quyết định số 2008/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2008. (từ trang 58 đến trang 60)
23-09-2008 Quyết định số 2018/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của tỉnh Bình Định đến năm 2010. (từ trang 61 đến trang 85)
23-09-2008 Quyết định số 2024/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế. (trang 86)
29-09-2008 Quyết định số 2063/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2009. (từ trang 87 đến trang 91)
01-10-2008 Quyết định số 2091/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách cựu chiến binh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. (từ trang 92 đến trang 93)
03-10-2008 Quyết định số 2114/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính. (trang 94)
03-10-2008 Quyết định số 2117/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. (từ trang 95 đến trang 96)
03-10-2008 Quyết định số 2119/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. (từ trang 97 đến trang 98)
03-10-2008 Quyết định số 2127/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá trợ giá muối trắng cấp không cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2008. (từ trang 99 đến trang 100)
23,865,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner