Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 20-11-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tải để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa , tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 16)
17-11-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. (trang 17)
20-11-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh rác thải đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (từ trang 18 đến trang 19)
29-10-2008 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 20 đến trang 25)
06-11-2008 Quyết định số 633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. (từ trang 26 đến trang 27)
10-11-2008 Quyết định số 634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trích để lại kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cho ngân sách cấp xã. (từ trang 28 đến trang 29)
13-11-2008 Quyết định số 636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ các Khu công nghiệp Bình Định thành Công ty cổ phần. (từ trang 30 đến trang 32)
17-11-2008 Quyết định số 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện An Lão. (từ trang 33 đến trang 36)
17-11-2008 Quyết định số 647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Phù Mỹ. (từ trang 37 đến trang 50)
18-11-2008 Quyết định số 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. (từ trang 51 đến trang 53)
24-10-2008 Quyết định số 44/QĐ-BCĐ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Định và Cơ quan thường trực. (từ trang 54 đến trang 64)
03-11-2008 Quyết định số 2391/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân của tỉnh. (từ trang 65 đến trang 67)
06-11-2008 Quyết định số 2426/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho các huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã. (từ trang 68 đến trang 69)
10-11-2008 Quyết định số 2463/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2008. (từ trang 70 đến trang 71)
13-11-2008 Quyết định số 2488/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa lai thực hiện chính sách trợ giá để cho nông dân các huyện, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009. (từ trang 72 đến trang 74)
14-11-2008 Quyết định số 2507/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định. (từ trang 75 đến trang 76)
14-11-2008 Quyết định số 2514/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung số lượng đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2008. (từ trang 77 đến trang 78)
14-11-2008 Quyết định số 2517/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI (2008-2009). (từ trang 79 đến trang 85)
17-11-2008 Quyết định số 2520/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức chi trả nhuận bút và các khoản chi khác liên quan đến việc xuất bản các bản tin trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 86 đến trang 87)
17-11-2008 Quyết định số 2526/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 88)
18-11-2008 Quyết định số 2530/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt danh sách cựu chiến binh được hưởng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 89 đến trang 90)
23,877,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner