Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 30-03-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ giao đất ở tái định cư tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
23-03-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh về ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. (từ trang 06 đến trang 07)
11-03-2009 Quyết định số 176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 15)
16-03-2009 Quyết định số 185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác năm 2009. (từ trang 16 đến trang 20)
16-03-2009 Quyết định số 186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh. (từ trang 21 đến trang 24)
16-03-2009 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 7/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn 3 huyện nghèo của tỉnh Bình Định. (từ trang 25 đến trang 33)
16-03-2009 Quyết định số 196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, một số công trình và các dự án quy hoạch - chuẩn bị đầu tư năm 2009. (từ trang 34 đến trang 60)
19-03-2009 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Tuy Phước. (từ trang 61 đến trang 64)
19-03-2009 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung BCS Đảng UBND tỉnh trình tại các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Chương trình công tác năm 2009. (từ trang 65 đến trang 72)
23-03-2009 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. (từ trang 73 đến trang 74)
04-03-2009 Quyết định số 471/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ đến năm 2020. (từ trang 75 đến trang 79)
11-03-2009 Quyết định số 551/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Quy Nhơn. (từ trang 80 đến trang 81)
12-03-2009 Quyết định số 570/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán chi phí quản lý dự án hàng năm của các Ban quản lý dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư. (từ trang 82 đến trang 83)
16-03-2009 Quyết định số 583/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ban Dân tộc. (từ trang 84 đến trang 91)
23-03-2009 Quyết định số 669/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khung các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" tại Bình Định. (từ trang 92 đến trang 104)
24,105,198 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner