Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 25 xuất bản ngày 20-05-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-05-2009 Quyết định số 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 03 đến trang 15)
13-05-2009 Quyết định số 352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh. (từ trang 16 đến trang 19)
12-05-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cung cấp điện an toàn, ổn định và sử dụng điện tiết kiệm trong mùa khô năm 2009. (từ trang 20 đến trang 22)
14-05-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 25)
05-05-2009 Quyết định số 1020/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm. (từ trang 26 đến trang 34)
08-05-2009 Quyết định số 1057/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Tâm thần Hoài Nhơn thành Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. (từ trang 35 đến trang 36)
08-05-2009 Quyết định số 1059/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động tham gia Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 37 đến trang 41)
11-05-2009 Quyết định số 1073/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường. (từ trang 42 đến trang 48)
13-05-2009 Chỉ thị số 04/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2009. (từ trang 49 đến trang 52)
24,151,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner