Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 38 + 39 xuất bản ngày 05-08-2009: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch chung đô thị Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 04 đến trang 11)
15-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch chung đô thị An Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 12 đến trang 19)
15-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. (từ trang 20 đến trang 26)
15-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 27 đến trang 36)
15-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bình Định đến năm 2015, có xét đến năm 2020. (từ trang 37 đến trang 49)
15-07-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu thủy lợi phí theo quy định tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 50 đến trang 55)
15-07-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ làng, thôn, khu vực. (từ trang 56 đến trang 59)
15-07-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí ngoài công lập và chế độ miễm, giảm học phí áp dụng từ năm học 2009 - 2010. (từ trang 60 đến trang 65)
15-07-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ đãi ngộ cho bác sỹ đang công tác tại Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 69)
15-07-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đặt tên đường thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. (từ trang 70 đến trang 75)
15-07-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao. (từ trang 76 đến trang 84)
24-07-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Tây Sơn. (từ trang 85 đến trang 90)
22-07-2009 Quyết định số 520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm d khoản 4 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh. (từ trang 91 đến trang 92)
28-07-2009 Quyết định số 534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 93 đến trang 94)
28-07-2009 Quyết định số 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 95 đến trang 96)
28-07-2009 Quyết định số 537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 97 đến trang 98)
22-07-2009 Quyết định số 1774/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 99 đến trang 100)
31-07-2009 Quyết định số 1884/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009 - 2010. (từ trang 101 đến trang 107)
24,075,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner