Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 42 xuất bản ngày 30-08-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đặt tên đường chưa có tên ở thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. (từ trang 03 đến trang 06)
17-08-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao. (từ trang 07 đến trang 15)
18-08-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh các mức thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí áp dụng từ năm học 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 23)
14-08-2009 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 134 và 135 tỉnh Bình Định. (từ trang 24 đến trang 30)
14-08-2009 Quyết định số 580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. (từ trang 31 đến trang 41)
19-08-2009 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND thành phố Quy Nhơn. (từ trang 42 đến trang 45)
14-08-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “ Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” và các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010. (từ trang 46 đến trang 47)
21-08-2009 Quyết định số 2088/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. (từ trang 48 đến trang 56)
24,168,940 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner