Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 10-09-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 12)
01-09-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu đối với công trình xây dựng thuộc Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của 3 huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. (từ trang 13 đến trang 14)
04-09-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất để tính đơn giá cho thuê đất tại KCN Hòa Hội. (trang 15)
08-09-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức thu phí tham quan Bảo tàng Quang Trung. (từ trang 16 đến trang 17)
27-08-2009 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. (từ trang 18 đến trang 33)
01-09-2009 Quyết định số 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị An Nhơn theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 34 đến trang 42)
04-09-2009 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định. (từ trang 43 đến trang 60)
04-09-2009 Quyết định số 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 61 đến trang 64)
07-09-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản-in-phát hành xuất bản phẩm. (từ trang 65 đến trang 68)
28-08-2009 Quyết định số 2161/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án thiết lập bệnh viện dã chiến cấp I phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 69 đến trang 78)
31-08-2009 Quyết định số 2199/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp. (từ trang 79 đến trang 80)
01-09-2009 Quyết định số 2214/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Bình Định năm 2009. (từ trang 81 đến trang 96)
03-09-2009 Quyết định số 2215/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giống thủy sản. (từ trang 97 đến trang 103)
03-09-2009 Quyết định số 2216/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. (từ trang 104 đến trang 112)
03-09-2009 Quyết định số 2222/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. (từ trang 113 đến trang 115)
23,865,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner