Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 57 + 58 xuất bản ngày 22-12-2009: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 04 đến trang 10)
11-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 11 đến trang 28)
15-12-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao. (từ trang 29 đến trang 30)
17-12-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 31 đến trang 34)
04-12-2009 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt Công trình Nhà máy nước BOT Tây Sơn của Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước tại Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. (từ trang 35 đến trang 36)
08-12-2009 Quyết định số 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 37 đến trang 62)
09-12-2009 Quyết định số 818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Định thành Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định. (trang 63)
10-12-2009 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt, bổ sung phụ cấp tăng thêm năm 2009 của cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, làng khu vực. (từ trang 64 đến trang 65)
11-12-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, năm học 2008 - 2009. (từ trang 66 đến trang 67)
11-12-2009 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các trường mầm non, mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, năm học 2008 - 2009. (trang 68)
15-12-2009 Quyết định số 832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch năm 2009 của Dự án Khôi phục rừng và Quản lý bền vững rừng (KFW6) tỉnh Bình Định. (từ trang 69 đến trang 73)
27-11-2009 Quyết định số 3001/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư. (từ trang 74 đến trang 80)
04-12-2009 Quyết định số 3049/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí cấp bù để thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2009 tỉnh Bình Định. (từ trang 81 đến trang 83)
04-12-2009 Quyết định số 3055/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng giống lúa lai cho các địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2009 – 2010 để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2010 – 2015 của tỉnh. (từ trang 84 đến trang 85)
04-12-2009 Quyết định số 3059/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung số lượng đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2009. (từ trang 86 đến trang 88)
04-12-2009 Quyết định số 3066/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo. (từ trang 89 đến trang 91)
04-12-2009 Quyết định số 3080/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề các khu công nghiệp. (từ trang 92 đến trang 93)
10-12-2009 Quyết định số 3098/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp. (từ trang 94 đến trang 95)
10-12-2009 Quyết định số 3099/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 96 đến trang 97)
24,137,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner