Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-01-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách bằng xe ô tô buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã Vận tải Bình Minh. (từ trang 03 đến trang 06)
28-12-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi Quyết định số 144/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. (từ trang 07 đến trang 09)
17-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 10 đến trang 14)
17-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về dự toán ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 15 đến trang 17)
17-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 18 đến trang 22)
17-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của huyện. (từ trang 23 đến trang 25)
17-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) của huyện. (từ trang 26 đến trang 28)
10-12-2010 Quyết định số 558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 29 đến trang 53)
10-12-2010 Quyết định số 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 54 đến trang 100)
30-12-2010 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn tỉnh Bình Định từ năm 2010 đến năm 2020. (từ trang 101 đến trang 105)
17-12-2010 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. (từ trang 106 đến trang 108)
17-12-2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 109 đến trang 111)
23,906,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner