Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 13-07-2010: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-06-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 04 đến trang 11)
05-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức được cử đi học và một số chính sách đào tạo cán bộ khoa học – công nghệ trình độ cao. (từ trang 12 đến trang 13)
29-06-2010 Quyết định số 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 24)
30-06-2010 Quyết định số 292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên. (từ trang 25 đến trang 26)
01-07-2010 Quyết định số 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát động toàn dân tự giác giao nộp, tố giác việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 27 đến trang 31)
01-07-2010 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên. (từ trang 32 đến trang 33)
02-07-2010 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. (từ trang 34 đến trang 39)
02-07-2010 Quyết định số 303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tinhrgiai đoạn 2010-2012. (từ trang 40 đến trang 58)
02-07-2010 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2010 – 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 59 đến trang 60)
28-06-2010 Quyết định số 1371/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác của tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức các hoạt động và chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm ngày “Hà Tĩnh kết nghĩa với Bình Định” và 42 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc. (từ trang 61 đến trang 62)
29-06-2010 Quyết định số 1382/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Canh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 63 đến trang 71)
29-06-2010 Quyết định số 1383/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Nhơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 72 đến trang 83)
30-06-2010 Quyết định số 1390/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ cấp nước sinh hoạt, đào, khoan giếng bơm chống hạn và hỗ trợ nhân dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại do khô hạn ở vụ Hè và vụ Thu năm 2010. (từ trang 84 đến trang 85)
30-06-2010 Quyết định số 1392/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện định canh, định cư năm 2010 theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 86 đến trang 88)
02-07-2010 Quyết định số 1411/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2007 đến năm 2009. (từ trang 89 đến trang 96)
02-07-2010 Quyết định số 1416/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I ốt, trợ cước vận chuyển, trợ giá túi PE đối với muối cấp không thu tiền cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2010. (từ trang 97 đến trang 98)
25-06-2010 Chỉ thị số 12/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác dân vận của chính quyền. (từ trang 99 đến trang 101)
23,873,507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner