Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 10-06-2011: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-05-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh. (từ trang 02 đến trang 04)
30-05-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của UBND tỉnh. (từ trang 05 đến trang 11)
02-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 12 đến trang 43)
18-05-2011 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. (từ trang 44 đến trang 61)
19-05-2011 Quyết định số 253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. (từ trang 62 đến trang 79)
26-05-2011 Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 81)
30-05-2011 Quyết định số 267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh. (từ trang 82 đến trang 83)
02-06-2011 Chỉ thị số 6/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước các cấp nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. (từ trang 84 đến trang 87)
16-05-2011 Quyết định số 1056/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. (từ trang 88 đến trang 90)
19-05-2011 Quyết định số 1105/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2011. (trang 91)
25-05-2011 Quyết định số 1138/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xếp hạng Trường Trung học Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. (từ trang 92 đến trang 93)
25-05-2011 Quyết định số 1139/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình ứng dụng Công nghệ sinh học năm 2011. (từ trang 94 đến trang 95)
25-05-2011 Quyết định số 1142/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Dự án “Dạy nghề, hỗ trợ và tạo việc làm cho người khuyết tật”. (từ trang 96 đến trang 97)
25-05-2011 Quyết định số 1143/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài. (từ trang 98 đến trang 104)
25-05-2011 Quyết định số 1147/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. (từ trang 105 đến trang 107)
27-05-2011 Quyết định số 1169/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. (từ trang 108 đến trang 109)
27-05-2011 Quyết định số 1170/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị mới Nhơn Hội. (từ trang 110 đến trang 123)
27-05-2011 Quyết định số 1177/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn. (từ trang 124 đến trang 126)
20-05-2011 Chỉ thị số 9/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 127 đến trang 132)
23,841,672 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner