Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 34 + 35 xuất bản ngày 25-07-2011: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp hằng tháng và bổ sung trang bị, trang phục làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
15-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 06 đến trang 07)
08-07-2011 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 08 đến trang 13)
18-07-2011 Quyết định số 354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. (từ trang 14 đến trang 16)
20-07-2011 Quyết định số 363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho văn, nghệ sỹ, người làm công tác văn hóa, nghệ thuật. (từ trang 17 đến trang 20)
20-07-2011 Quyết định số 364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân trong các trường THPT năm 2011. (từ trang 21 đến trang 24)
29-04-2011 Quyết định số 944/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2011-2015. (trang 25)
07-07-2011 Quyết định số 1535/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định. (từ trang 26 đến trang 32)
07-07-2011 Quyết định số 1536/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà hát Tuồng Đào Tấn. (từ trang 33 đến trang 39)
07-07-2011 Quyết định số 1537/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 40 đến trang 41)
08-07-2011 Quyết định số 1539/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Giám đốc các sở trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về khiếu nại, tố cáo. (từ trang 42 đến trang 43)
08-07-2011 Quyết định số 1568/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I ốt, trợ cước vận chuyển, đơn giá túi PE đối với muối cấp không thu tiền cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2011. (từ trang 44 đến trang 45)
13-07-2011 Quyết định số 1569/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng phục vụ chính sách tại các huyện miền núi trong 6 tháng đầu năm 2011. (từ trang 46 đến trang 47)
13-07-2011 Quyết định số 1571/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. (từ trang 48 đến trang 52)
14-07-2011 Quyết định số 1583/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt phương án bố trí tái định cư do thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. (từ trang 53 đến trang 62)
14-07-2011 Quyết định số 1584/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm chăn nuôi giai đoạn 2011-2013 tỉnh Bình Định. (từ trang 63 đến trang 64)
15-07-2011 Quyết định số 1588/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt chi phí mua vào, bán ra giống lúa nguyên chủng, giống lúa lai mua trong và ngoài tỉnh áp dụng năm 2011 và những năm tiếp theo. (trang 65)
18-07-2011 Quyết định số 1606/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2011. (từ trang 66 đến trang 67)
18-07-2011 Quyết định số 1616/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng năm 2010. (từ trang 68 đến trang 72)
19-07-2011 Quyết định số 1620/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 73 đến trang 74)
19-07-2011 Quyết định số 1621/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020. (từ trang 75 đến trang 77)
20-07-2011 Quyết định số 1640/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Công trình: Di tích Thành Hoàng Đế. Hạng mục: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Tường bao Tử Cấm Thành và Lăng Võ Tánh. (từ trang 78 đến trang 80)
21-07-2011 Quyết định số 1643/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Bình Định ( Dự án WB3) năm 2011. (từ trang 81 đến trang 87)
21-07-2011 Quyết định số 1647/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. (từ trang 88 đến trang 93)
21-07-2011 Quyết định số 1648/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 94 đến trang 99)
21-07-2011 Quyết định số 1650/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Đoàn kiển tra xử lý các tồn tại trong quá trình thi công xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 100 đến trang 101)
23,866,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner