Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 40 xuất bản ngày 30-08-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Lão về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 03 đến trang 09)
26-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Lão về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 10 đến trang 11)
26-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Lão về việc bổ sung chỉ tiêu Làng văn hóa sức khỏe năm 2011. (từ trang 12 đến trang 13)
26-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Lão về Phê chuẩn danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2012. (từ trang 14 đến trang 18)
26-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Lão về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 19 đến trang 20)
29-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Lão về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 21 đến trang 24)
29-07-2011 Nghị quyết số 9/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 25 đến trang 29)
29-07-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. (từ trang 30 đến trang 34)
29-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 35 đến trang 37)
15-08-2011 Quyết định số 3/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Tây Sơn. (từ trang 38 đến trang 44)
16-08-2011 Quyết định số 1840/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề cương quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 45 đến trang 46)
18-08-2011 Quyết định số 1871/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu phục vụ “ Chiến dịch khoan thăm dò năm 2011 tại Lô 121 ngoài khơi miền Trung Việt Nam’’ của công ty TNHH Origin Energy (Sông Hồng). (từ trang 47 đến trang 48)
22-08-2011 Quyết định số 1884/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành kế hoạch phổ biến luật Tố Tụng hành chính, Luật Nuôi con nuôi và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bán đấu giá tài sản và đăng ký giao dịch bảo đảm. (từ trang 49 đến trang 53)
25-08-2011 Quyết định số 1931/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh tay - chân - miệng của tỉnh Bình Định. (từ trang 54 đến trang 61)
23,865,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner