Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 49 + 50 xuất bản ngày 10-10-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-09-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 03 đến trang 39)
04-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. (từ trang 40 đến trang 50)
22-09-2011 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện An Nhơn giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 51 đến trang 58)
27-09-2011 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011. (từ trang 59 đến trang 60)
28-09-2011 Quyết định số 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án rà soát quy hoạch vùng nguyên liệu mía thâm canh tỉnh Bình Định đến năm 2020. (từ trang 61 đến trang 65)
30-09-2011 Quyết định số 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 66 đến trang 75)
09-09-2011 Quyết định số 2042/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015. (từ trang 76 đến trang 85)
21-09-2011 Quyết định số 2120/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban điều hành Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. (từ trang 86 đến trang 88)
21-09-2011 Quyết định số 2121/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán kinh phí tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 và kinh phí thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội. (từ trang 89 đến trang 90)
30-09-2011 Quyết định số 2202/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015)” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)” của tỉnh Bình Định. (từ trang 91 đến trang 93)
30-09-2011 Quyết định số 2208/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề cương và dự toán rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư các vùng nguy cơ thiên tai tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 94 đến trang 95)
30-09-2011 Quyết định số 2210/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tỷ lệ trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2010. (trang 96)
30-09-2011 Quyết định số 2214/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân. (từ trang 97 đến trang 98)
24,168,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner