Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 12-01-2012: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chế độ dinh dưỡng thường xuyên, tiền công của huấn luyện viên, vận động viên và tiền công tập luyện, thi đấu các giải thể thao thành tích cao. (từ trang 04 đến trang 06)
28-12-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường trung học phổ thông bán công sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. (từ trang 07 đến trang 10)
28-12-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 11 đến trang 15)
28-12-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh mức thu học phí công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 21)
28-12-2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh. (từ trang 22 đến trang 26)
29-12-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức phụ cấp đối với Trưởng Đài truyền thanh và quy định mức tiền công đối với các chức danh Văn phòng Đảng ủy, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ ở cấp xã. (từ trang 27 đến trang 28)
29-12-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 31)
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015. (từ trang 32 đến trang 33)
21-12-2011 Quyết định số 666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. (từ trang 34 đến trang 36)
23-12-2011 Quyết định số 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân đón giao thừa Nhâm Thìn - 2012. (từ trang 37 đến trang 42)
28-12-2011 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2011. (từ trang 43 đến trang 44)
28-12-2011 Quyết định số 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Núi Mun, thuộc xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. (trang 45)
28-12-2011 Quyết định số 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Đình Vạn An thuộc xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ. (từ trang 46 đến trang 47)
28-12-2011 Quyết định số 700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 48 đến trang 57)
29-12-2011 Quyết định số 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 và số 137/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh. (từ trang 58 đến trang 59)
29-12-2011 Quyết định số 715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 60 đến trang 68)
29-12-2011 Quyết định số 716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 69 đến trang 76)
30-12-2011 Quyết định số 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 77 đến trang 78)
29-12-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2012 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 79 đến trang 83)
13-12-2011 Quyết định số 2829/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 84 đến trang 86)
13-12-2011 Quyết định số 2832/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 87 đến trang 95)
16-12-2011 Quyết định số 2862/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh danh mục trồng rừng môi trường cảnh quan thành phố Quy Nhơn. (từ trang 96 đến trang 97)
21-12-2011 Quyết định số 2914/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. (từ trang 98 đến trang 104)
21-12-2011 Quyết định số 2915/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ tiền lương và khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng phục vụ chính sách tại các huyện miền núi trong 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 105 đến trang 106)
23-12-2011 Quyết định số 2948/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển giống bò thịt, bò sữa tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 107 đến trang 110)
23-12-2011 Quyết định số 2976/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 1.000 tấn gạo cứu trợ lũ lụt, đỏ lửa và giáp hạt đầu năm 2012. (từ trang 111 đến trang 112)
26-12-2011 Quyết định số 2986/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Phương án bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. (từ trang 113 đến trang 121)
28-12-2011 Quyết định số 3006/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên. (từ trang 122 đến trang 123)
23,843,934 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner