Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 30-03-2012: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-03-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 16)
13-03-2012 Quyết định số 116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục và đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012. (từ trang 17 đến trang 18)
16-03-2012 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 28)
19-03-2012 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. (trang 29)
01-03-2012 Quyết định số 361/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ Bảo hiểm Y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 30 đến trang 32)
01-03-2012 Quyết định số 363/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 33 đến trang 34)
07-03-2012 Quyết định số 395/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh sách trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc 03 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 39)
09-03-2012 Quyết định số 408/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Đàn tế trời đất, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. (từ trang 40 đến trang 42)
12-03-2012 Quyết định số 411/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề Kế toán - Tài chính Quy Nhơn. (từ trang 43 đến trang 55)
12-03-2012 Quyết định số 413/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật. (từ trang 56 đến trang 64)
15-03-2012 Quyết định số 460/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 65 đến trang 68)
16-03-2012 Quyết định số 469/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2011. (từ trang 69 đến trang 71)
16-03-2012 Quyết định số 474/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường năm 2012. (từ trang 72 đến trang 87)
16-03-2012 Quyết định số 475/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 88 đến trang 99)
16-03-2012 Quyết định số 476/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2012 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 100 đến trang 102)
19-03-2012 Quyết định số 490/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định. (từ trang 103 đến trang 104)
19-03-2012 Quyết định số 500/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2012. (từ trang 105 đến trang 110)
20-03-2012 Quyết định số 508/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường từ ngã ba Long Vân đi ngã tư Long Mỹ. (từ trang 111 đến trang 117)
20-03-2012 Quyết định số 512/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 118 đến trang 119)
23,875,757 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner