Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 15-05-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-05-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 12)
27-04-2012 Quyết định số 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá xử lý nước thải tạm thời từ năm 2011 đến năm 2012 của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài. (từ trang 13 đến trang 14)
25-04-2012 Quyết định số 831/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2012 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 15 đến trang 24)
26-04-2012 Quyết định số 836/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2012. (từ trang 25 đến trang 29)
26-04-2012 Quyết định số 838/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2012. (từ trang 30 đến trang 34)
26-04-2012 Quyết định số 839/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bình Định năm 2012. (từ trang 35 đến trang 40)
27-04-2012 Quyết định số 860/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao nhận thức về Nước sạch và Chất thải rắn giai đoạn mở rộng 2012 - 2014 của Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định. (từ trang 41 đến trang 43)
27-04-2012 Quyết định số 866/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 - 2012 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 44 đến trang 57)
04-05-2012 Quyết định số 898/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2011 - 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 thành phần Y tế, Dự án: phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) tỉnh Bình Định. (từ trang 58 đến trang 80)
04-05-2012 Quyết định số 909/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú năm 2012 - 2013. (từ trang 81 đến trang 82)
04-05-2012 Quyết định số 912/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp kinh phí tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 (đợt 1). (từ trang 83 đến trang 84)
04-05-2012 Quyết định số 913/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả bầu bổ sung, thay thế ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2013. (từ trang 85 đến trang 86)
08-05-2012 Quyết định số 935/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2012 - 2013 tại tỉnh Bình Định. (từ trang 87 đến trang 94)
09-05-2012 Quyết định số 946/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 95)
23,877,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner