Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 15-06-2012: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-05-2012 Quyết định số 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2011. (từ trang 04 đến trang 08)
28-05-2012 Quyết định số 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2012 bố trí cho Đường phía Tây tỉnh. (từ trang 09 đến trang 12)
31-05-2012 Quyết định số 256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy trong thanh - thiếu niên" trên địa bàn tỉnh. (từ trang 13 đến trang 17)
01-06-2012 Quyết định số 258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012. (từ trang 18 đến trang 22)
01-06-2012 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh. (từ trang 23 đến trang 25)
05-06-2012 Quyết định số 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Định. (từ trang 26 đến trang 27)
28-05-2012 Quyết định số 1078/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp định canh, định cư năm 2012 thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 28 đến trang 31)
28-05-2012 Quyết định số 1079/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện chính sách cấp muối Iốt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2012. (từ trang 32 đến trang 36)
28-05-2012 Quyết định số 1081/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV - Bình Định năm 2012. (từ trang 37 đến trang 39)
30-05-2012 Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì các tuyến đường huyện giai đoạn 2012 - 2013 Dự án: Bảo trì các tuyến đường huyện thuộc Dự án Giao thông nông thôn 3, tỉnh Bình Định. (từ trang 40 đến trang 43)
30-05-2012 Quyết định số 1087/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp kinh phí tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 (đợt 2). (từ trang 44 đến trang 45)
31-05-2012 Quyết định số 1093/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2016, định hướng đến năm 2020. (từ trang 46 đến trang 58)
01-06-2012 Quyết định số 1098/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 23 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. (từ trang 59 đến trang 62)
01-06-2012 Quyết định số 1099/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Chi cục Biển và Hải đảo. (từ trang 63 đến trang 64)
01-06-2012 Quyết định số 1117/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập lại các nhóm thực hiện Dự án hợp phần thuộc Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân với thị trường. (từ trang 65 đến trang 67)
01-06-2012 Quyết định số 1118/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA 2) tỉnh Bình Định. (từ trang 68 đến trang 70)
04-06-2012 Quyết định số 1119/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định. (trang 71)
04-06-2012 Quyết định số 1121/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2012. (từ trang 72 đến trang 73)
06-06-2012 Quyết định số 1140/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Ngoại vụ. (từ trang 74 đến trang 75)
06-06-2012 Quyết định số 1148/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập đề cương nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2030 - định hướng đến năm 2050. (từ trang 76 đến trang 79)
06-06-2012 Quyết định số 1158/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Zenith. (từ trang 80 đến trang 81)
07-06-2012 Quyết định số 1168/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các Tiểu ban phục Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV - Bình Định 2012. (từ trang 82 đến trang 91)
11-06-2012 Quyết định số 1182/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 92 đến trang 95)
11-06-2012 Quyết định số 1183/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tái định cư rút gọn Tuyến đường Tây Giang - Bình Tường, thuộc Dự án GTNT3, tỉnh Bình Định. (từ trang 96 đến trang 104)
12-06-2012 Quyết định số 1187/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 105 đến trang 111)
24,137,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner