Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 30-06-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các Quy định Tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu "Làng văn hóa", "Thôn văn hóa", "Khu phố văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 17)
15-06-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 18 đến trang 24)
15-06-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn công nhận Danh hiệu "Gia đình văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 25 đến trang 31)
18-06-2012 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. (từ trang 32 đến trang 42)
18-06-2012 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 43 đến trang 52)
18-06-2012 Quyết định số 1240/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 53 đến trang 66)
18-06-2012 Quyết định số 1242/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án "Phẫu thuật chỉnh hình - Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật cơ quan vận động". (từ trang 67 đến trang 74)
18-06-2012 Quyết định số 1246/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Hội Sơn huyện Phù Cát. (từ trang 75 đến trang 88)
18-06-2012 Quyết định số 1247/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Cẩn Hậu, huyện Hoài Nhơn. (từ trang 89 đến trang 102)
19-06-2012 Quyết định số 1257/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét thi đua khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015. (từ trang 103 đến trang 115)
19-06-2012 Chỉ thị số 06/CT-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. (từ trang 116 đến trang 119)
23,915,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner