Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 30-07-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 13)
12-07-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bình Định. (từ trang 14 đến trang 31)
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 32 đến trang 35)
10-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách của huyện năm 2011. (từ trang 36 đến trang 37)
10-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2012 từ các nguồn vốn do huyện quản lý. (từ trang 38 đến trang 43)
12-07-2012 Quyết định số 1410/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 44 đến trang 80)
13-07-2012 Quyết định số 1433/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2012 và Kế hoạch chi tiết thực hiện hoạt động tiểu Hợp phần B4.2 "Nhân rộng mô hình điểm tăng cường năng lực y tế dự phòng tuyến huyện" thuộc Hợp phần Y tế; Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) giai đoạn 2011-2014 tỉnh Bình Định. (từ trang 81 đến trang 89)
16-07-2012 Quyết định số 1438/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trường Định. (từ trang 90 đến trang 93)
17-07-2012 Quyết định số 1457/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Vĩnh Thái giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định. (trang 94)
17-07-2012 Quyết định số 1459/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. (trang 95)
23,877,657 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner