Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 10-08-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 04 đến trang 07)
20-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 08 đến trang 11)
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012. (từ trang 12 đến trang 21)
20-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 22 đến trang 28)
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 29 đến trang 37)
20-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thế thao. (từ trang 38 đến trang 40)
20-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 41 đến trang 89)
20-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 90 đến trang 91)
20-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. (từ trang 92 đến trang 93)
20-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 94 đến trang 95)
20-07-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. (từ trang 96 đến trang 108)
20-07-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua các Báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI. (từ trang 109 đến trang 110)
20-07-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/ND-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND các cấp. (từ trang 111 đến trang 112)
20-07-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển xếp lương cán bộ xã. (từ trang 113 đến trang 114)
20-07-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 115 đến trang 116)
17-07-2012 Quyết định số 1445/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. (từ trang 117 đến trang 119)
24,137,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner