Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 15-08-2012: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 03 đến trang 04)
25-07-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 05 đến trang 06)
25-07-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 07 đến trang 13)
25-07-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải tại Cảng cá Quy Nhơn. (từ trang 14 đến trang 15)
27-07-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 16 đến trang 104)
30-07-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số Điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 105 đến trang 107)
08-08-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn. (từ trang 108 đến trang 110)
20-07-2012 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 111 đến trang 112)
20-07-2012 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 113)
25-07-2012 Quyết định số 432/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp tỉnh Bình Định. (từ trang 114 đến trang 115)
17-07-2012 Quyết định số 1451/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chi phí tổ chức sản xuất và thu mua giống lúa nguyên chủng trong tỉnh; chi phí mua vào, bán ra giống lúa nguyên chủng và lúa lai ngoài tỉnh áp dụng năm 2012 và những năm tiếp theo. (từ trang 116 đến trang 117)
26-07-2012 Quyết định số 1504/QĐ-CTUBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 118 đến trang 119)
23,915,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner