Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 22-05-2013: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-05-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 11)
10-05-2013 Quyết định số 1195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 12 đến trang 15)
10-05-2013 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tại huyện Tây Sơn. (từ trang 16 đến trang 22)
15-05-2013 Quyết định số 1274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư tại xã Phước Hưng. (từ trang 23 đến trang 24)
07-05-2013 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2013. (từ trang 25 đến trang 36)
10-05-2013 Quyết định số 1196/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch dư nợ cho vay hộ cận nghèo vốn Trung ương năm 2013. (từ trang 37 đến trang 38)
10-05-2013 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013 theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh. (từ trang 39 đến trang 49)
10-05-2013 Quyết định số 1198/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2013 của 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 50 đến trang 61)
13-05-2013 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định. (từ trang 62 đến trang 64)
13-05-2013 Quyết định số 1212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 65 đến trang 66)
13-05-2013 Quyết định số 1213/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ và quy định sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2012 và từ năm 2013 - 2015 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ. (từ trang 67 đến trang 81)
13-05-2013 Quyết định số 1216/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2013 từ nguồn vốn thu hồi Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh. (từ trang 82 đến trang 85)
13-05-2013 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư Tiểu dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1212+400 - Km1243, tỉnh Bình Định. (từ trang 86 đến trang 87)
14-05-2013 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 88 đến trang 89)
14-05-2013 Quyết định số 1266/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025. (từ trang 90 đến trang 91)
15-05-2013 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, thị trấn Bồng Sơn. Hạng mục số 1: Đường thi công, san lấp mặt bằng, đường giao thông - vỉa hè và hệ thống thoát nước mưa. (từ trang 92 đến trang 94)
15-05-2013 Quyết định số 1276/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do GPMB để xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19, đoạn đường quy hoạch đi qua Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (đợt 1). (từ trang 95 đến trang 99)
16-05-2013 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 29 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định. (từ trang 100 đến trang 103)
24,105,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner