Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 30-08-2013: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 07)
05-08-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 08 đến trang 11)
15-08-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu và chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh. (từ trang 12 đến trang 20)
16-08-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách về kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 21 đến trang 24)
16-08-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. (từ trang 25 đến trang 32)
15-08-2013 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013. (từ trang 33 đến trang 34)
15-08-2013 Quyết định số 2236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt định mức sử dụng cây con, giống, phân bón, thuốc trừ sâu hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí thuộc Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ từ năm 2013 trở đi của 03 huyện An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh. (từ trang 35 đến trang 46)
23-08-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ. (từ trang 47 đến trang 50)
07-08-2013 Quyết định số 2141/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 51)
14-08-2013 Quyết định số 2208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho người dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn. (từ trang 52 đến trang 54)
14-08-2013 Quyết định số 2211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2013 Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Bình Định. (từ trang 55 đến trang 58)
14-08-2013 Quyết định số 2218/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án phòng tránh lũ lụt cho vùng hạ lưu đập thủy điện Vĩnh Sơn năm 2013. (từ trang 59 đến trang 65)
15-08-2013 Quyết định số 2219/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 66)
15-08-2013 Quyết định số 2229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 67)
15-08-2013 Quyết định số 2232/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. (từ trang 68 đến trang 69)
16-08-2013 Quyết định số 2243/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 70)
16-08-2013 Quyết định số 2244/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 71)
20-08-2013 Quyết định số 2266/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định. (từ trang 72 đến trang 73)
20-08-2013 Quyết định số 2270/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 74 đến trang 75)
21-08-2013 Quyết định số 2288/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản tỉnh Bình Định. (từ trang 76 đến trang 93)
22-08-2013 Quyết định số 2302/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Điện - Cơ Bình Định. (từ trang 94 đến trang 95)
22-08-2013 Quyết định số 2303/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án: Xây dựng khu di tích lịch sử Núi Chéo. (từ trang 96 đến trang 102)
16-08-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. (từ trang 103 đến trang 111)
24,150,469 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner