Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 10-10-2013: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 08)
13-09-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh đơn giá đất ở năm 2013 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 09 đến trang 10)
27-09-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 11 đến trang 19)
19-09-2013 Quyết định số 2615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 18/7/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020". (từ trang 20 đến trang 39)
20-09-2013 Quyết định số 2656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Tây Sơn. (từ trang 40 đến trang 41)
27-09-2013 Quyết định số 2738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Vụ Thảm Sát Đá Bàn. (từ trang 42 đến trang 43)
27-09-2013 Quyết định số 2739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Gộp Đá Lớn An Quang. (trang 44)
27-09-2013 Quyết định số 2759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. (từ trang 45 đến trang 48)
30-09-2013 Quyết định số 2765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Nơi Đặt Đài Tiếng Nói Nam Bộ Trong Kháng Chiến Chống Pháp. (trang 49)
30-09-2013 Quyết định số 2766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Cửa Khẩu Đèo Ngụy - Dốc Dài. (trang 50)
30-09-2013 Quyết định số 2767/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Hòn Đụn. (trang 51)
30-09-2013 Quyết định số 2777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh và Ban giám sát xổ số các huyện, thị xã. (từ trang 52 đến trang 64)
11-09-2013 Quyết định số 2529/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án "Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp - LCASP" giai đoạn 2013 - 2018 tỉnh Bình Định. (từ trang 65 đến trang 71)
19-09-2013 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. (từ trang 72 đến trang 74)
19-09-2013 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định. (từ trang 75 đến trang 87)
26-09-2013 Quyết định số 2722/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn y Trưởng , Phó khối thi đua Khối các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm 2013 - 2014. (trang 88)
26-09-2013 Quyết định số 2723/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở Khu tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân. (từ trang 89 đến trang 90)
30-09-2013 Quyết định số 2780/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát thực hiện Hợp đồng Gói thầu: Quản lý, khai thác Yến sào tỉnh Bình Định (giai đoạn 2011 - 2020). (từ trang 91 đến trang 92)
30-09-2013 Quyết định số 2781/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định. (từ trang 93 đến trang 105)
02-10-2013 Quyết định số 2820/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã An Hòa, huyện An Lão theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V. (từ trang 106 đến trang 111)
04-10-2013 Quyết định số 2860/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định. (từ trang 112 đến trang 113)
07-10-2013 Quyết định số 2892/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt thuộc hệ thống cấp nước tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. (từ trang 114 đến trang 115)
19-09-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014. (từ trang 116 đến trang 119)
24,112,135 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner