Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 51 + 52 xuất bản ngày 20-11-2013: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-10-2013 Quyết định số 3240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 03 đến trang 10)
11-11-2013 Quyết định số 3345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 11 đến trang 17)
12-11-2013 Quyết định số 3350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phối hợp thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 28)
13-11-2013 Quyết định số 3374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Bình Định. (từ trang 29 đến trang 34)
14-11-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 35 đến trang 37)
31-10-2013 Quyết định số 3227/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Chợ Bồng Sơn (Chợ hạng 2), thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. (từ trang 38 đến trang 40)
04-11-2013 Quyết định số 3257/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng tiêu chí, thang điểm thi đua hàng năm với các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 41 đến trang 53)
05-11-2013 Quyết định số 3283/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở. (từ trang 54 đến trang 55)
07-11-2013 Quyết định số 3314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 56 đến trang 68)
11-11-2013 Quyết định số 3344/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định. (từ trang 69 đến trang 71)
12-11-2013 Quyết định số 3349/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh. (từ trang 72 đến trang 79)
12-11-2013 Quyết định số 3358/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 80 đến trang 91)
14-11-2013 Quyết định số 3394/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 92 đến trang 93)
15-11-2013 Quyết định số 3400/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. (từ trang 94 đến trang 95)
23,897,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner