Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 20-03-2014: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (từ trang 04 đến trang 07)
28-02-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. (từ trang 08 đến trang 11)
05-03-2014 Quyết định số 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 12 đến trang 18)
12-03-2014 Quyết định số 605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 19 đến trang 25)
12-03-2014 Quyết định số 621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 26 đến trang 35)
12-03-2014 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 36 đến trang 44)
12-03-2014 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn năm 2014. (trang 45)
12-03-2014 Quyết định số 628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2014 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. (từ trang 46 đến trang 54)
17-03-2014 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. (từ trang 55 đến trang 62)
24-02-2014 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Công tác du lịch Bình Định năm 2014. (từ trang 63 đến trang 66)
26-02-2014 Quyết định số 445/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014 . (từ trang 67 đến trang 70)
26-02-2014 Quyết định số 446/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 71 đến trang 79)
03-03-2014 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Trung tâm hội nghị của tỉnh và Quảng trường thành phố Quy Nhơn. (từ trang 80 đến trang 81)
07-03-2014 Quyết định số 564/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 82 đến trang 93)
11-03-2014 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định. (từ trang 94 đến trang 106)
12-03-2014 Quyết định số 632/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn. (từ trang 107 đến trang 108)
13-03-2014 Quyết định số 633/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các cơ quan, đơn vị và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định. (từ trang 109 đến trang 110)
13-03-2014 Quyết định số 640/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án "Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định". (từ trang 111 đến trang 113)
24-02-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh. (từ trang 114 đến trang 119)
23,844,940 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner