Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 30-05-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-05-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 21)
14-05-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản titan các loại. (từ trang 22 đến trang 24)
13-05-2014 Quyết định số 1479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 25 đến trang 29)
15-05-2014 Quyết định số 1509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ giữa UBND tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. (từ trang 30 đến trang 35)
16-05-2014 Quyết định số 1511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (từ trang 36 đến trang 37)
16-05-2014 Quyết định số 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Bộ Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (từ trang 38 đến trang 41)
16-05-2014 Quyết định số 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2014. (từ trang 42 đến trang 47)
21-05-2014 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 48 đến trang 56)
22-05-2014 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. (từ trang 57 đến trang 63)
19-05-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 64 đến trang 66)
19-05-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 67 đến trang 71)
08-05-2014 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành với Hội Nông dân các cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 72 đến trang 84)
14-05-2014 Quyết định số 1498/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp năm 2014. (từ trang 85 đến trang 90)
16-05-2014 Quyết định số 1528/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 91 đến trang 104)
19-05-2014 Quyết định số 1531/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2018. (từ trang 105 đến trang 106)
21-05-2014 Quyết định số 1572/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2013 - 2014. (trang 107)
22-05-2014 Quyết định số 1604/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014. (từ trang 108 đến trang 111)
24,105,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner