Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
TTCB
HĐND huyện An Lão
HĐND huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
HĐND huyện Phù Cát
HĐND huyện Phù Mỹ
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
HĐND huyện Tuy Phước
UBND huyện Tuy Phước

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 18-07-2014: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-07-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định. (từ trang 04 đến trang 05)
11-07-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh . (từ trang 06 đến trang 07)
04-07-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 08 đến trang 10)
24-06-2014 Quyết định số 2055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện An Lão. (từ trang 11 đến trang 18)
30-06-2014 Quyết định số 2090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Hoài Ân. (từ trang 19 đến trang 27)
30-06-2014 Quyết định số 2092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vân Canh. (từ trang 28 đến trang 35)
30-06-2014 Quyết định số 2093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Phù Mỹ. (từ trang 36 đến trang 46)
30-06-2014 Quyết định số 2101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người và gia súc, hỗ trợ chống hạn phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2014. (từ trang 47 đến trang 50)
30-06-2014 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã An Nhơn. (từ trang 51 đến trang 60)
01-07-2014 Quyết định số 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. (từ trang 61 đến trang 63)
14-07-2014 Quyết định số 2233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cho phép các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở và ban hành Quy định quản lý kiến trúc đối với các lô đất tại dự án Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa, TP.Quy Nhơn . (từ trang 64 đến trang 73)
27-06-2014 Quyết định số 2082/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định. (trang 74)
30-06-2014 Quyết định số 2105/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định. (từ trang 75 đến trang 86)
01-07-2014 Quyết định số 2122/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm phục trang và binh khí cho 10 lò võ biểu diễn phục vụ khách tham quan du lịch năm 2014. (từ trang 87 đến trang 89)
02-07-2014 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định. (từ trang 90 đến trang 93)
04-07-2014 Quyết định số 2144/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014 - 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. (từ trang 94 đến trang 96)
04-07-2014 Quyết định số 2147/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ tuyến xe buýt Vườn Xoài - Vĩnh Thạnh (T6B) và tuyến Quy Nhơn - Vân Canh (T8) năm 2013 cho Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn. (từ trang 97 đến trang 98)
07-07-2014 Quyết định số 2151/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. (từ trang 99 đến trang 104)
08-07-2014 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). (từ trang 105 đến trang 106)
10-07-2014 Quyết định số 2203/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh. (từ trang 107 đến trang 111)
10-07-2014 Quyết định số 2209/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các điểm thư viện công cộng của tỉnh Bình Định tham gia "Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam". (từ trang 112 đến trang 114)
14-07-2014 Quyết định số 2232/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2014. (từ trang 115 đến trang 117)
11-07-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý sử dụng công sở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 118 đến trang 119)
23,869,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner